LED tabuľa s bežiacim textom

Vynikajúci spôsob ako prilákať pozornosť k informáciám je exteriérová LED reklama s pohyblivým textom alebo grafikou.

Výhody:

 • LED tabuľa s bežiacim textom zviditeľní firmu medzi konkurenciou;
 • Svietiacu animačnú tabuľu možno namontovať na rôzne miesta: do výkladu obchodu, pod striešku nad vchodom, v interiéri budovy;
 • Vďaka vlastnostiam svetelných diód je tabuľa viditeľná cez deň i v noci na veľkú vzdialenosť, čiže zariadenie plní svoju úlohu nonstop;
 • Na svetelnú LED tabuľu s minimálnymi rozmermi možno umiestniť veľký objem aktuálnych a užitočných informácií;
 • Využitie elektronickej tabule s bežiacim textom je univerzálne, hodí sa pre akúkoľvek sféru obchodnej činnosti;
 • Takéto zariadenia sa montujú vo veľkých obchodných centrách, bankách, administratívnych inštitúciách, zábavných centrách i na otvorených športoviskách;
 • LED tabule s bežiacim textom sú zhotovené pomocou moderných technológií, ktoré dovoľujú zobraziť akékoľvek svetelné efekty, animáciu či video;
 • Na tabuliach sa zobrazujú obrázky, symboly či vyobrazenia vrátane farebných firemných logotypov či videí;
 • LED panel s bežiacim textom je vynikajúcim riešením pre prilákanie pozornosti zákazníkov;
 • Minimálny čas návratnosti investícií do zariadenia je menej ako mesiac;
 • Vysokú kvalitu našej produkcie potvrdzujú zodpovedajúce zahraničné certifikáty.
KONTAKT
Scrolling text
Scrolling text
scrolling-text-slide-01
scrolling-text-slide-01
scrolling-text-slide-05
scrolling-text-slide-05
scrolling-text-slide-04
scrolling-text-slide-04
scrolling-text-slide-06
scrolling-text-slide-06
scrolling-text-slide-02
scrolling-text-slide-02
previous arrow
next arrow

LED tabuľa s bežiacim textom

Scrolling text
Scrolling text
scrolling-text-slide-01
scrolling-text-slide-01
scrolling-text-slide-05
scrolling-text-slide-05
scrolling-text-slide-04
scrolling-text-slide-04
scrolling-text-slide-06
scrolling-text-slide-06
scrolling-text-slide-02
scrolling-text-slide-02
previous arrow
next arrow

Vynikajúci spôsob ako prilákať pozornosť k informáciám je exteriérová LED reklama s pohyblivým textom alebo grafikou.

Výhody:

 • LED tabuľa s bežiacim textom zviditeľní firmu medzi konkurenciou;
 • Svietiacu animačnú tabuľu možno namontovať na rôzne miesta: do výkladu obchodu, pod striešku nad vchodom, v interiéri budovy;
 • Vďaka vlastnostiam svetelných diód je tabuľa viditeľná cez deň i v noci na veľkú vzdialenosť, čiže zariadenie plní svoju úlohu nonstop;
 • Na svetelnú LED tabuľu s minimálnymi rozmermi možno umiestniť veľký objem aktuálnych a užitočných informácií;
 • Využitie elektronickej tabule s bežiacim textom je univerzálne, hodí sa pre akúkoľvek sféru obchodnej činnosti;
 • Takéto zariadenia sa montujú vo veľkých obchodných centrách, bankách, administratívnych inštitúciách, zábavných centrách i na otvorených športoviskách;
 • LED tabule s bežiacim textom sú zhotovené pomocou moderných technológií, ktoré dovoľujú zobraziť akékoľvek svetelné efekty, animáciu či video;
 • Na tabuliach sa zobrazujú obrázky, symboly či vyobrazenia vrátane farebných firemných logotypov či videí;
 • LED panel s bežiacim textom je vynikajúcim riešením pre prilákanie pozornosti zákazníkov;
 • Minimálny čas návratnosti investícií do zariadenia je menej ako mesiac;
 • Vysokú kvalitu našej produkcie potvrdzujú zodpovedajúce zahraničné certifikáty.
KONTAKT